Onze pedagogie

Hoe leer je een taal bij Intaco taalstages ?

Hoe bepalen we het niveau van de jongeren?

Er komen elke taalstage jongeren tussen 8 en 18 jaar uit heel België naar De Panne.
De meeste jongeren kunnen we in klassen opdelen op basis van hun leeftijd.
Bij Intaco gaan we verder want er zijn natuurlijk ook deelnemers die een iets beter niveau hebben dan leeftijdsgenoten omdat ze school lopen in het immersieonderwijs of door een specifieke thuissituatie.
Om alle deelnemers per taal in het gepaste klasniveau te kunnen indelen, leggen ze een test af die bestaat uit 2 delen.
Er is een test waarbij er heel wat meerkeuzevragen beantwoord moeten worden die peilen naar de kennis van de woordenschat, het begrip van de spraakkunst en het inzicht in de taalsystematiek van de taal waarvoor uw zoon/dochter is ingeschreven.
Er is ook een mondeling gedeelte waarbij de leerkrachten in gesprek gaan met alle deelnemers. In die informele gesprekken krijgen de leerkrachten een beeld van het taalbegrip en van het taalniveau.
Met deze observaties gaan de leerkrachten per taal een klassenraad houden en worden de deelnemers ingedeeld in klassen per niveau. Op deze manier doen we er alles aan om elke deelnemer in te delen bij het juiste niveau.

Hoe ziet een lesdag bij Intaco eruit?

Een lesdag bij Intaco is altijd uitdagend!
Door de pedagogisch-didactische aanpak van Intaco wordt uw zoon/dochter zich bewust van de taalevolutie dat hij/zij elke dag maakt.
Een lesdag krijgt altijd een titel en heeft altijd één of meerdere communicatieve doelen. Om die doelen te bereiken staan we stil bij woordenschatitems en spraakkunstregels.
Door het actief gebruiken van die woordenschat en het toepassen van die grammaticaregels maken we de kinderen taalkundig sterk genoeg om met elkaar te communiceren en zo de communicatieve doelen te bereiken. Die doelen zijn in relatie met de leeftijd van de jongeren aangezien we die halen uit de eindtermen die de deelnemers moeten bereiken op school.
De klas is telkens het start- en eindpunt van onze reis doorheen de vreemde taal. We verplaatsen ons en gaan vaak buiten die klas om leuke lesmomenten met elkaar te beleven.
Op het einde van de lesdag evalueert de leraar samen met de deelnemers of ze de doelen hebben bereikt.

Hoe evalueren we de jongeren?

Ons agendadocument zal jullie een heel praktisch overzicht geven van de lesweek. Het is een ideaal document om aan de taalleerkracht op school te tonen. Zo laten we zien dat er heel veel inzet en energie werd geïnvesteerd in het leren van de taal tijdens de vakantie.
De hele week houdt elke leerkracht de evolutie bij van alle leerlingen. De leerkrachten gaan na waar de deelnemers sterker in geworden zijn. De woordenschatkennis wordt breder. Het inzicht in de spraakkunst wordt dieper. Het taalbegrip groeit met rasse schreden. De communicatieve vaardigheden worden sterker.
Kortom, Intaco garandeert een taalvaardiger kind aan het einde van de taalstage.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Partners
]